15 ຄຳສອນຈາກແມ່…ເຖິງລູກ ຈົ່ງຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ແລ້ວແຊຣ໌ ຕໍ່ໃຫ້ຫມູ່ໄດ້ອ່ານນຳ…

15 ຄຳສອນຈາກແມ່…ເຖິງລູກ

Pin by Kamonrat on Painting | Mother and child painting, Baby painting, Mother and child

 1. ຢ່າໄປຮ່ວມງານໃດໆ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບເຊີນ
 2. ຢ່າເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມຈິງແທ້ໆ
 3. ຢ່າເປິດຕູ້ເຢັນເຮືອນຄົນອື່ນ
 4. ຢ່າໂທຫາໃຜຕອນເດິກໆ
 5. ຢ່າໄປພົບໃຜໃນເວລາກິນອາຫານຕອນກາງເວັນ
 6. ຢ່າໄປເຂົ້າຫ້ອງນອນໃຜ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດກ່ອນ
 7. ກົດໂຖໂສມທຸກຄັ້ງຫຼັງໃຊ້ງານແລ້ວ
 8. ຈົ່ງເວົ້າແຕ່ສິ່ງທີ່ມັນເປັນຄວາມຈິງເທົ່ານັ້ນ
 9. ເຈົ້າ ໂດຍ ຂອບໃຈ ເປັນຄຳທີ່ຄວນເວົ້າຕະຫຼອດ
 10. ເບິ່ງຄົນໃຫ້ເບິ່ງທີ່ໃຈບໍ່ແມ່ນພາຍນອກ ເຂົ້າໃຫ້ເຖິງແກ່ນແທ້ຂອງໃຈຄົນ
 11. ຈົ່ງມີເມດຕາຕໍ່ເພື່ອນມະນຸດ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທຸກຮູບນາມ
 12. ຈົ່ງແບ່ງປັນເຖິງວ່າເຮົາຈະມີໜ້ອຍ ໃຫ້ໂດຍບໍ່ຫວັງສິ່ງຕອບແທນກັບຄືນມາ
 13. ເວົ້າດ້ວຍສະຕິທຸກຄັ້ງ ເພາະຄຳເວົ້າເປັນນາຍເຮົາ
 14. ຕື່ນມາດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກຍິນດີ ທີ່ຍັງມີລົມຫາຍໃຈຢູ່
 15. ສູດມົນ-ເຮັດສະມະທິທຸກມື້ ເພາະເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈສະຫງົບ ແລະ ເຢັນລົງ

Leave a Reply

Your email address will not be published.