ພຽງແວະຂ້າງທາງກະເຫັນຢາດີ ສາວນ້ອຍຕົກຕຽງ ເປັນຢາລະງັບປະສາດ ເພີ່ມກຳລັງ ນົກເຂົາບໍ່ຂັນ ສູດນີ້ຂັນຫມົດຄືນ…

ພຽງແວະຂ້າງທາງກະເຫັນຢາດີ ສາວນ້ອຍຕົກຕຽງ ເປັນຢາລະງັບປະສາດ ເພີ່ມກຳລັງ ນົກເຂົາບໍ່ຂັນ


ພຽງແວະຂ້າງທາງກະເຫັນຢາດີ ພະຍາຮາກຂາວ ຫຼື ໄທຍເອີ້ນ ສາວນ້ອຍຕົກຕຽງ ໃຊ້ຍອດ ເປັນຢາລະງັບປະສາດ (ດອກ)

ໃຜມັກນອນບໍ່ຫລັບ ຮາກແລະລຳຕົ້ນ ໃຊ້ປົວຕັບລະຍະເລີ່ມຕົ້ນ ໃຊ້ເປັນຢາປົວມະເລັງ ແລະ ປົວຖ່າຍອອກເລືອດ ລິດສີດວງ

ຮາກນຳມາດອງເຫລົ້າເປັນຢາບຳລຸງທາດ ເພີ່ມກຳລັງ ນົກເຂົາບໍ່ຂັນ ໃບເອົາມາຍໍ່ໆປົນນ້ຳເຮັດນ້ຳຢາບ້ວນປາກ ເຮັດໃຫ້ປາກບໍ່ເຫມັນຊ່ວຍທ່ານໄດ້ນັກແລ.

ວິທີນຳໃຊ້: ນຳເອົາລຳຕົ້ນ+ຮາກ+ໃບ້ ມາລາ້ງໃຫ້ສະອາດແລ້ວຕົ້ມກິນແທນນຳ້ຈົນມີອາການດີຂື້ນ
(ສູດຄຶກຄັກສາວນອ້ຍຕິດໄຈລະນຳເອົາແຕ່ຮາກມາດອງເຫລົ້າ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.