ສະຫຼຸບອູປະຕິເຫດໃນລາວ ປະຈຳເດືອນມັງກອນ…

ສະຫຼຸບ ອຸບັດຕິເຫດທົ່ວປະເທດລາວ ປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2022, ແຂວງ

ທີ່ໄດ້ມີການເກີດອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຂວງຈຳປາສັກ 122 ກໍລະນີ ແລະ ລວມອຸບັດຕິເຫດທັງໝົດ 604 ກໍລະນີ.

 

ຈັ່ງໃດກໍ່ຕາມ ໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງມີສະຕິໃນການຂັບຂີ

Leave a Reply

Your email address will not be published.