ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດຕຳປ້ອມຕຳຫຼວດ👮‍♂️ມຸ່ນອອບຍອບ 📍ໄຟແດງຫໍປະຊຸມ 15/02/2022

ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດຕຳປ້ອມຕຳຫຼວດ👮‍♂️ມຸ່ນອອບຍອບ 📍ໄຟແດງຫໍປະຊຸມ 15/02/2022

ໃນວັນທີ 15/2/2022 ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດຕຳປ້ອມຕຳຫຼວດ👮‍♂️

ທີ່ສີ່ແຍກ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ

ເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນປອມຕຳຫຼວດແຕກໝົດທັງປ້ອມ ຜູ້ຂັບລົດປອດໄພບໍ່ເປັນຫຍັງ

Leave a Reply

Your email address will not be published.