ເຈົ້າເມືອງໆ ຈັນມະບູລີ ອອກແຈ້ງການໃຫ້ປິດດຳເນີນກິດຈະການຮ້ານອາຫານຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເຈົ້າເມືອງໆ ຈັນມະບູລີ ອອກແຈ້ງການໃຫ້ປິດດຳເນີນກິດຈະການຮ້ານອາຫານຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຮ້ານອາຫານ ເຍົາວະລາດ.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
2. ຮ້ານອາຫານ ຣັດສຕິກ ກຣຸບຟ.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
3. ຮ້ານອາຫານ ເອັກ 2.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
4. ຮ້ານອາຫານ ໂກດັງ.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
5. ຮ້ານອາຫານ ລີແລັກ.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.