ແຈກສູດພຽງ 3 ສູດນີ້ສາມາດເລັງຜົນພະລິດ ເຮັດງ່າຍຫາໃຊ້ອຸປະກອນໃນຄົວເຮືອນ ໃຊ້ຫງົບນ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນພະລິດຫມົດປີ…

ຜັກ​ແລະ​ໝາກ​ໄມ້​ຈະສາມາດ​ບຳລຸງ​ໄດ້​ດ້ວຍ 3 ສູດ​ນີ້ ສະບາຍໆຫຍາກ​ເຮັດ​ສູດ​ໃດກະລອງ​ມາ​ເອົາ​ໄດ້. ແຕ່ລະສູດມີວິທີການເຮັດບໍ່ຍາກ ແລະ ສ່ວນປະກອບກໍ່ຫຍ່າງ່າຍຫຼາຍຄືກັນ ຮັບຮອງວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼາຍຄົນປະຢັດເງິນຄ່າປຸ໋ຍໄດ້ຫຼາຍ. ເຊິ່ງເປັນສູດທີ່ຊ່ວຍເລັ່ງການອອກດອກ, ບຳລຸງໃບ, ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນພະລິດ ແລະ ລຳຕົ້ນແຂງແຮງດີ ລອງມາເບິ່ງສ່ວນປະກອບ ແລະ ການເຮັດໃນແຕ່ລະສູດກັນເລີຍ.

1.ສູດຮໍໂມນໄຂ່ ເລັ່ງດອກເລັ່ງຜົນ ແລະ ສຶງທີຕ້ອງກະກຽມ.

 1. ໄຂ່ 16 ໜ່ວຍ.
 2. ໜໍ່ກ້ວຍຈຸລິນຊີທຽມ 1 ລິດ
 3. ນ້ຳຕານ 1 ກິໂລ.
 4. ນົມສົ້ມ 2 ກ່ອງ
 5. ນ້ຳໝາກພ້າວອ່ອນ 2 ໜ່ວຍ
 6. ແປ້ງເຂົ້າຫມາກ 1 ໜ່ວຍ

ຂະບວນການເຮັດເປືອກໄຂ່ ແລະ ແປ້ງເຂົ້າປັ່ນໃຫ້ລະອຽດພ້ອມໆກັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ປົນສ່ວນປະກອບອື່ນໆທີ່ກຽມໄວ້. ຈາກນັ້ນ, ເອົາໃສ່ໃນຖັງໝັກ 14 ມື້, ແລະ ຕ້ອງຄ່ອຍເປິດຝາທຸກໆມື້. ເມື່ອຄົບແລ້ວກໍ່ນຳໄປໃຊ້ໄດ້ເລີຍ.

ວິທີໃຊ້: ຮໍໂມນ 2 ບ່ວງແກງຕໍ່ນ້ໍາ 5 ລິດ.

ຈາກນັ້ນ, ເຮົາສາມາດຫົດນໍ້າພືດ ແລະ ຜັກຕ່າງໆໄດ້ ຈະຊ່ວຍບໍາລຸງດອກ ແລະ ບໍາລຸງໝາກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍການຫົດນໍ້າ 2 ຄັ້ງ/ອາທິດ.

2. ສູດຮໍໂມນຜັກ, ບຳລຸງໃບ, ຊ່ວຍເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກະກຽມ

 1. ຖົ່ວເຫຼືອງ 1 ກິໂລ.
 2. ຫມາກນັດ 2 ກິໂລ.
 3. ນ້ຳຕານ 3 ກິໂລ.
 4. ນ້ຳໝາກພ້າວອ່ອນ 4 ໜ່ວຍ
 5. ນ້ຳ 10 ລິດ
 6. ໜໍ່ກ້ວຍຈຸລິນຊີທຽມ 1 ລິດ

ຂະ​ບວນ​ການ​ເຮັດ​.​

– ແຊ່​ຖົ່ວ​ເຫຼືອງ​ໄວ້ໃນ​ນ້ຳ​ປະ​ມານ 1 ຄືນ ແລ້ວ​ຕັດ​ໝາກ​ນັດ​ທັງ​ໝົດ​ເປັນ​ປ່ຽງ​ນ້ອຍໆ​ ແລ້ວນຳມາປັ່ນກັບ​ຖົ່ວ​ເຫຼືອງ​ທີ່​ແຊ່ໄວ້ໃຫ້​ເຂົ້າ​ກັນ​.

– ເມື່ອສຳເລັດແລ້ວໃຫ້ຖອກໃສ່ຖັງປະສົມ. ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນແລະປິດຝາຖັງໝັກໄວ້ໃນບ່ອນຮົ່ມ 7 ມື້ ແລະ ລໍຖ້າເປີດຝາມື້ລະ 1 ເທື່ອ ເພື່ອລະບາຍອາຍແກັສພາຍໃນຖັງເມືອຄົບ 7 ມື້ ບໍ່ຕ້ອງເປີດຝາ. ໝັກໄວ້ 30 ມື້ ເມື່ອມັນຄົບແລ້ວ ໃຫ້ຊອກຫາຜ້າມາກັນຕອງນ້ຳ ໃສ່ໃນຕຸກເພື່ອນຳໄປໃຊ້ບໍາລຸງຕົ້ນໄມ້.

ວິທີໃຊ້: ຮໍໂມນ 2 ບ່ວງແກງ ປະສົມກັບນໍ້າ 5 ລິດ ແລ້ວຫົດຕາມລຳຕົ້ນ ແລະໃບ ອາທິດລະ 2 ເທື່ອ.

3. ຮໍໂມນໝາກໄມ້ ບຳຜົນພະລິດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມແຊບໃຫ້ກັບຕົນໄມ້ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກະກຽມ

 1. ຫມາກອຶສຸກ 2 ກິໂລ
 2. ໝາກຫຸ່ງສຸກ 2 ກິໂລ.
 3. ໝາກກ້ວຍສຸກ 2 ກິໂລ.
 4. ນ້ຳຕານ 1 ກິໂລ.
 5. ຫົວເຊື້ອຈຸລີນຊີໝາກນັດ 1 ປ໋ອງ.
 6. ນ້ຳ 10 ລິດ.

ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ເຮັດ​ເອົາ​ໝາກ​ໄມ້​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ໄດ້​ກຽມ​ໄວ້​ແລ້ວ​ຟັກ​ເປັນ​ຕ່ອນ​ນ້ອຍໆ​ແລ້ວ​ປະສົມ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ກັນ. ເອົາໃສ່ໃນຖັງຫມັກ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕື່ມສ່ວນປະກອບອື່ນໆທີ່ກະກຽມເຂົ້າໄປໃນຖັງ. ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ ແລ້ວປິດຝາຖັງບົ່ມໄວ້ 7 ມື້ ຈາກນັ້ນເຮົາຈຶ່ງເອົາແຕ່ນໍ້າອອກເພື່ອໃຊ້ໃນການບໍາລຸງລ້ຽງພືດຊະນິດຕ່າງໆ, ສ່ວນເສດຂອງຫມາກໄມ້ກໍ່ສາມາດໃຊ້ເປັນຝຸ່ນບົ່ມໄດ້.

ວິທີໃຊ້: ນ້ຳໝັກ 2 ບ່ວງແກງ ປະສົມກັບນ້ຳ 5 ລິດ ສາມາດຫົດໃຫ້ພືດໄດ້ 2 ເທື່ອ/ເດືອນ.

ໃຜທີຕ້ອງກາບຳລຸງສ່ວນໃດສ່ວນໃດກໍ່ສາມາດເລືອກສູດທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການໄດ້ທັນທີ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.