ປາຂ່າ (ໂລມາ) ໂຕສຸດທ້າຍ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນແມ່ນ້ຳຂອງໄດ້ຕາຍແລ້ວ…!

ປາຂ່າ (ໂລມາ) ໂຕສຸດທ້າຍ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນແມ່ນ້ຳຂອງລາວ-ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຕາຍແລ້ວ…!

ຕາມການລາຍງານຂອງປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປາຂ່າ (ໂລມາ) ໂຕສຸດທ້າຍ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນແມ່ນ້ຳຂອງລາວ-ກຳປູເຈຍ ຖືກພົບວ່າຕາຍໃນວັນທີ 15 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ບ້ານ ຫາງຄອນ ເມືອງໂຂງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ.

ເຊິ່ງສາເຫດການຕາຍ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະນຸລັກການປະມົງຂອງກຳປູເຈຍໄດ້ລະບຸວ່າ ປາຂ່ານັ້ນໄດ້ໄປຕິດມອງຫາປາຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເປັນເວລາດົນ ເຮັດໃຫ້ມີບາດແຜຕາມລຳຕົວ ແລະ ບໍ່ສາມາດເອົາຕົນເອງອອກຈາກມອງໄດ້ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕາຍໃນເວລາຕໍ່ມາ.ຈາກນີ້ໄປເຮົາທຸກຄົນກໍຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງການກະທຳທີ່ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັດທຸກຊະນິດ ເພາະໃນອະນາຄົດບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ປາຂ່າເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຫາຍໄປຈາກຜືນແຜ່ນດິນລາວ ແຕ່ອາດຈະເປັນສັດອີກຫຼາຍຊະນິດກໍເປັນໄດ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published.