ສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ນອ້ງກັນອາຍຸ 12 ປີ

ເອີ້ນໄດ້ວ່າໂຊຊຽວແຊຄິບສຸດເສົ້າຈາກເຟດບຸກ ກັນຊະນະເດດຂອງສິນລະປິນນອ້ຍອາຍຸ 12 ປີທີ່ໄລ້ສົດຫຼິ້ນກີຕ້າ ແລະ ຮອ້ງເພງທັງນຳ້ຕາພອ້ມລະບຸຂໍ້ຄວາມວ່າ ກັນຂໍ່ເຮັດບຸນເພື່ອພໍ່ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍຫາເງິນຈັດງານສົບໃຫ້ພໍ່

ທະນາຄານກະສິກອນໄທ 0771212867  ຊະນະເດດ ຂຽວເຊັນ(ກັນຮັກພໍ່ສຸດຫົວໃຈ)

ນອ້ງກັນເຜີຍວ່າມື້ນີ້ເປັນວັນທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ມາເຖິງແຕ່ພໍ່ເຄີຍບອກວ່າໃຫ້ຢູ່ເທິງໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ

ຈຶງມາຂໍ່ໄລ້ສົດເພື່ອຫາເງິນຈັດງານສົບພໍ່ໂດຍຕະຫຼອດການໄລ້ສົດນອ້ງກັນກໍໄດ້ຮອ້ງເພງແລະຫຼິ້ນກີຕ້າທັງນຳ້ຕາ

ສຳຫຼັບນອ້ງກັນຊະນະເດດ ເປັນໜຸຸຸຸ່ມນອ້ຍມາກຄວາມສາມາດດ້ານດົນຕຣີທີ່ມາຈາກການເປີດໝວກໂຊຄວາມສາມາດມາງດ້ານການຮອ້ງເພງຂອງຕົວເອງຕາມສະຖານທີ່ໃນເມືອງເພື່ອເປັນທຶນການສຶກສາແລະແບ່ງເບົ່າພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພໍ່ເພາະວ່າເຂົາອາໄສຢູ່ກັບພໍ່ທີ່ເປັນພໍ່ລ້ຽງດ່ຽວ

ໂດຍພໍ່ຂອງນອ້ງລຽ້ງມາຄົນດຽວຕົ້ງແຕ່ອາຍຸ 4 ປີເຊິ່ງພໍ່ຂອງນອ້ງກົນໄດ້ປວ່ຍເປັນມະເຮັ່ງໄລຍະສຸດທ້າຍເຊິ່ງກອ່ນໜ້ານີ້ນອ້ງເອງກໍ່ໄດ້ໄລ້ສົດຫຼິ້ນດົນຕຣີເປີດໝວກຜ່າໂຊຊຽ່ວ

ເພື່ອຫາເງິນຮັກສາພໍ່ແຕ່ສຸດທ້າຍໂລກຮ້າຍກໍໄດ້ພາກພໍ່ໄປຕະຫຼອດການ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.