” ໂອໂມຄຣອນ ” ພະຍາດຮ້າຍ ພຽງແຕ່ເປີດປາກກໍ່ແຜ່ເຊື້ອໄດ້ ທຳຄວາມຮູ້ຈັກ 5 ວິທີເອົາຕົວຫຼອດໃຫ້ປອດໄພ

 ” ໂອໂມຄຣອນ ” ພະຍາດຮ້າຍ ພຽງແຕ່ເປີດປາກກໍ່ແຜ່ເຊື້ອໄດ້ ທຳຄວາມຮູ້ຈັກ 5 ວິທີເອົາຕົວຫຼອດໃຫ້ປອດໄພ
ສະຖານະການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄວິດສາຍພັນ ໂອໂມຄຣອນ ຫລື ໂອມິຄອນ ທີ່ກຳລັງເຂົ້າແທນເດວຕາຢູ່ນັ້ນ ດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ແຜ່ເຊື້ອໄວກວ່າ ໂຄວິດສາຍພັນເດວຕາ ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອ ພຸ່ງສູງຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແຕ່ອາການບໍ່ຮູນແຮງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນປະມາດ ສຳຫນັກງານສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງເສີມສຸຂະພາບຂອງໄທຍ ໄດ້ແນະນຳແນວທາງການຕໍ່ສູ້ກັບ ໂອໂມຄຣອນ ເພື່ອເອົາຕົວຫຼອດໄວ້ 5 ຂໍ້ດັ່ງນີ້:
1. ໂອໂມຄຣອນ ພຽງແຕ່ເປີດປາກກໍ່ແຜ່ເຊື້ອໄດ້ ເຖີງເຊື້ອບໍ່ລົງປອດ ແຕ່ກໍໄປເກາະຜະຫນັງຄໍແທນ ເມື່ອເວົ້າ ຕະໂກນ ໄອ ຈາມ ເຊື້ອຈະກະຈາຍຫຼາຍກວ່າ ເຖີງວ່າໂອໂມຄຣອນຈະບໍ່ລົງປອດ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງໃນການປ່ວຍຫຼຸດລົງ ແຕ່ເຊື້ອໂອໂມຄຣອນກັບໄປເກາະຢູ່ບໍລິເວັນຜິວຫນັງລຳຄໍຈຳນວນຫຼາຍ ເມື່ອຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂອ້ລົມ ໄອ ຈາມ ເຊື້ອຈື່ງກະຈາຍອອກມາງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຜ່ເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ.
2. ເມື່ອຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປິດ ລະອອງເຊື້ອທີ່ແຫ້ງ ລຶຍໄກຢູ່ໄດ້ດົນ ແມ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອບໍ່ຢູ່ແລ້ວ ເຊື້ອໂຄວິດຖື້ກຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍນໍ້າຫມູກ ຫລື ນໍ້າລາຍ ແຕ່ເວລາຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປິດ ເມື່ອນໍ້າຫມູກ ຫລື ນໍ້າລາຍ ລະເຫີຍແຫ້ງໄປ ເຊື້ອໂຄວິດທີ່ມີຂະຫນາດຫນ້ອຍລົງ ຈະສາມາດລ່ອງລອຍໄປໄກ ແລະ ຕົກຄ້າງໄດ້ດົນ.
3. ພື້ນທີ່ປິດ ຫລື ລະບາຍອາກາດບໍ່ໄດ້ດີ ສ່ຽງພົບເຊື້ອຕົກຄ້າງ ການເປີດປ່ອງຢ້ຽມເພື່ອລະບາຍອາກາດ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນການສະສົມຂອງເຊື້ອ ທັ້ງນີ້ ການເປີດກໍຄວນເປີດແຍກດ້ານກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ຮອບບໍລິເວນຫຼາຍທີ່ສຸດ ບໍ່ເຫູືອການຕົກຄ້າງຂອງເຊື້ອໂຣກ. – ຄວນເປີດລະບາຍດ້ານດຽວກັນ ຊ່ວຍລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ. – ບໍ່ຄວນເປີດລະບາຍດ້ານກົງກັນຂ້າມກັນ ເພາະອາດຈະມີເຊື້ອໂຣກຕົກຂ້າມ.
4. ໃນພື້ນທີ່ປິດ ເຊື້ອແຜ່ຂະຫຍາຍ 3 ເທົ່າ ນອກຈາກເວັ້ນໄລຍະຫ່າງແລ້ວ ການຫຼີກລ່ຽງບໍ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປິດກໍຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອໂຄວິດໄດ້ ເພາະໃນພື້ນທີ່ປິດເຊື້ອຈະສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້ 3 ເທົ່າ ໄລຍະໃກ້ຕິດຈາກຝອຍລະອອງຂະຫນາດໃຫຍ່ ໄລຍະໄກຕິດຈາກຝອຍລະອອງຂະຫນາດນ້ອຍ ໄລຍະປະຊິດຕິດຈາກການສຳຜັດ.
5. ວິທີເອົາຕົວຫຼອດ ເມື່ອຢູ່ໃນທີ່ອາກາດບໍ່ຖ່າຍເທ ໃຊ້ຫນ້າກາກທີ່ມິີປະສິດທິພາບ ສວມຫນ້າກາກຢ່າງຖືກວິທີ ກະຊັບໃບຫນ້າ ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ ລ້າງມື ແລະ ສັກວັກຊີນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.