ອ່ານດ່ວນຊີ້ແຈ້ງແລ້ວ ສາເຫດທີ່ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຫຼູດລົງ ແຕ່ລາຄາຂື້ນ.

ອ່ານດ່ວນຊີ້ແຈງແລ້ວ ສາເຫດທີ່ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຫຼູດລົງ ແຕ່ລາຄາຂື້ນ.

ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2022, ກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເປີດເຜີຍວ່າ: ປັດຈຸບັນ, ສະພາບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຕະຫລາດໂລກ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສໍາ ເລັດຮູບໃນຕະຫລາດສິງກະໂປ ມີລາຄາປັບຂຶ້ນສູງກວ່າ 100 $/ບາເຣວ ເມື່ອສົມທຽບລາຄາສະເລ່ຍລະ ຫວ່າງວັນທີ 1-15 ກຸມພາ 2022 ກັບໄລຍະເວລາດຽວກັນຂອງເດືອນມັງກອນ 2022 ເຫັນວ່າ ລາຄານໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 14,20 $/ບາເຣວ ຫລື ຄິດເປັນ 15 % (ຈາກລາຄາ 94,65 ເປັບຂຶ້ນເປັນ 108,85 $/ບາເຣວ),

ນໍ້າມັນແອັດຊັງທໍາມະດາ ປັບຂຶ້ນ 13,77 $/ບາເຣວ ຫລື ຄິດເປັນ 14,84%(ຈາກ ລາຄາ 92,80 ປັບຂຶ້ນເປັນ 106,57 $/ບາເຣວ) ແລະ ລາຄານໍ້າມັນກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ 14,69 $/ບາເຣວ ຫລື ຄິດເປັນ 15,49 % (ຈາກລາຄາ94,79 ປັບຂຶ້ນເປັນ 109,48 $/ບາເຣວ).ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສໍາເລັດຮູບເໜັງຕີງຂຶ້ນສູງ ເກີດຈາກກຸ່ມປະເທດຜະລິດນ້ຳມັນ ໂດຍ ສະເພາະ ກຸ່ມ OPEC ແລະ ບັນດາປະເທດຜູ້ຜະລິດນໍ້າມັນຈໍານວນຫລາຍ (ລາຍໃຫຍ່) ຍັງແຂ່ງຂັນກັນຢູ່,

ບັນຫາຄວາມບໍ່ສະຫງົບຢູ່ປະເທດຢູເຄຣນ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ລາຄານໍ້າມັນໃນຕະຫລາດໂລກ ຍັງຈະສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງຂຶ້ນໃນອັດຕາສູງສຸດຮອບ 8 ປີ ເຊິ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນນໍາເຂົ້າຈາກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມໂດຍກໍານົດລາຄານໍາເຂົ້າຕາມການເໜັງຕີງຂຶ້ນ-ລົງຂອງຕະຫລາດແຕ່ ລະໄລຍະ ເປັນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ປະກອບມີ 3 ສ່ວນສໍາຄັນ ຄື ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຕິດພັນກັບຕະຫລາດໂລກ ກວມ 48-63%, ພັນທະຕ່າງໆຂອງລັດ (ພາສີຂາເຂົ້າ, ອາກອນຊົມໃຊ້,

ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ກອງທຶນທາງ) ກວມ 31–46% ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງທຸລະກິດ ກວມ 6 % ຂອງຕົ້ນທຶນທັງໝົດ. ແນວໃດກໍດີເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງຊາດ ກໍຄືຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງສັງຄົມ, ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ອັດຕາເງິນເຟີ້, ຄ່າຄອງຊີບຫລາຍເກີນໄປ, ພາກລັດຈຶ່ງພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າວິທີການແກ້ໄຂ ໂດຍນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ຫລຸດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ອມພ) ລົງເຫລືອ 7%(ຈາກ 10 %).

ນອກນີ້ຍັງໄດ້ຫລຸດຄັງແຮນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທຸກຊະນິດລົງເປັນແຕ່ລະໄລຍະເຊິ່ງ ມາຮອດປັດຈຸບັນຄັງແຮນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດ ເຫລືອ 0 ກີບ/ລິດ.

ຂະນະດຽວກັນ, ພາກລັດ ຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າການເກັບເງິນກອງທຶນບູລະນະທາງຫລວງ (ກທ ທາງ), ພາສີຂາເຂົ້າ, ອາກອນຊົມໃຊ້ (ອກຊ), ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ອມພ), ອາກອນກໍາໄລ, ຂອດຂັ້ນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂອງຜູ້ປະກອບການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ພາຍໃນປະເທດບໍ່ສູງເກີນໄປ.

ຕໍ່ສະພາບດັ່ງກ່າວ, ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງມາຍັງທະຫານ, ຕໍາຫລວດ, ພະນັກງານ ຕະຫລອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຈົ່ງມີສະຕິ, ປະຢັດມັດທະຍັດໃຊ້ຈ່າຍໃນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍສະເພາະການຊົມໃຊ້ຍານພາຫະນະ ຫລື ຫັນໄປໃຊ້ຍານພາຫະນະທາງເລືອກ;

ຂະນະດຽວກັນກໍຮຽກຮ້ອງຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຕ່າງໆ ຈົ່ງຢ່າໄດ້ສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າຕາມລໍາພັງໃຈ ແລະ ກັກຕຸນສິນຄ້າ ກໍຄືນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນໄລຍະລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເໜັງຕີງຂຶ້ນ,

ຫາກພົບເຫັນການສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າຈະໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.