ເຕືອນແລ້ວເຕືອນອີກເດີພີ່ນ້ອງ!!!ຊ່ວຍແຊຣ໌ໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ ມີຄົນມາຕົວະໃຫ້ໂອນເງິນກ່ອນແລ້ວຈະໃຫ້ເລກ 6 ໂຕ.

ກິນບໍ່ໄດ້ນອນບໍ່ລັບຍ້ອນຖືກຕົວະ.

ຕົວະເເລ້ວຕົວະອີກຕົວະກັນຈົນບໍ່ມີອັນຈະກິນບໍ່ພີ່ນ້ອງ.


ໃນວັນທີ 22/02/2022ໄດ້ມີຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກເເຊັດມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເເດ່ເນື່ອງຈາກວ່າລາວຖືກເຂົາຕົວະໃຫ້ໂອນເງິນ11ລ້ານກ່ອນເເລ້ວຈະໃຫ້ເລກ6ໂຕ.

ໂອນເທືອທີ່1ແມ່ນ3ລ້ານແລ້ວຈະເອາເລກ6ໂຕໃຫ້ແຕ່ກະບໍ່ໄດ້.

ແລ້ວໃຫ້ຂ້ອຍໂອນອີກ3ລ້ານອີກແລ້ວຈະເອາໃຫ້ກະບໍ່ໃຫ້

 

ບອກໃຫ້ໂອນອີເທືອທີ່3ໃຫ້ຂ້ອຍໂອນອີກ5ລ້ານແລ້ວວ່າຈະເອາໃຫ້ກະບໍ່

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.