ຜູ້ກະທຳຜິດ ສະຫາຍ ແຂກ ລາວໄດ້ຍອມຮັບຜິດ.

ຜູ້ກະທຳຜິດ ສະຫາຍ ແຂກ ລາວໄດ້ຍອມຮັບຜິດ ແລະ ພ້ອມປັບປຸງແກ້ໄຂຕົນເອງ

ຜູກຂໍ່ຕໍແຂນຕໍ່ແຟນຂອງລາວແລ້ວ ຫວັງວ່າສັງຄົມຈະໃຫ້ອະໄພລາວ ລາວມາຫາຂ້ອຍ

ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈຜິດວ່າແມ່ນຂ້ອຍເປັນຜູ້ກະທຳຜິດ ຝາກແຊໃຫ້ແນ່

ຊົມຄິຼບ

ເຊີ່ງ ໃນບົດບັນທືກໄດ້ລະບຸວ່າ: ໃນວັນທີ 14/2/2022 ທ້າວພູນປະເສີດ ອາຍຸ 32 ປີ,​ອາຊີບ ຄ້າຂາຍ ໄດ້ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍເມຍ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫລາຍສົມຄວນ..​ຍ້ອນຄວາມຫືງຫວງ ບວກກັບຄວາມເມົາ

ຈາກນັ້ນທັງສອງຝ່າຍຈື່ງໄດ້ໄກ່ເກ່ຍກັນແບບຄອບຄົວທ້າວພູນປະເສີດຈື່ງຍອມຮັບຜິດ ແລະ ຍອມຈາຍຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ທີ່ຖືກທຳຮ້າຍເປັນຈຳນວນເງີນສົດ 10,000,000 ກີບ

ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຮັດບົດບັນທືກດັ່ງນີ້:

1. ຫ້າມບໍ່ທ ພູນປະເສີດ ສ້າງເຫດການ ຫລື ທຳຮ້າຍຮ່າງກ່າຍແບບນີ້ໃຫ້ນາງອີກ.

2. ຫ້າມບໍ່ທ້າວພູນປະເສີດ ເຂົ້າມາພົວພັນຫືງຫວງແບບຊູ້ ແບບແຟນ ບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ.

3. ບໍ່ໃຫ້ມີອະຄະຕິຕໍ່ກັນ

4. ໃຫ້ຮັກແຮງກັນແບບພີ່ນ້ອງກັນ

ທີມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published.