ລ່າສຸດຕອນນີ້ ກຸ່ມນາໂຕ້ ບໍ່ມີໃຜກ້າທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼື່ອ ແລະ ຈະຮັບ ຢູເຄຣນ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ.

ຕອນນີ້ ກຸ່ມນາໂຕ້ ບໍ່ມີໃຜກ້າ ຈະຊ່ວຍເຫຼື່ອ ແລະ ຈະຮັບ ຢູເຄຣນ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ.

ຜູ້ນຳຂອງຢູ່ເຄຣນ ໄດ້ຂໍຮ້ອງ ແລະ ສອບຖາມບັນດາສະມາຊິກຂອງນາໂຕ້ກວ່າ 27 ປະເທດເພື່ອຂໍໃຫ້ຮັບຮອງເອົາ ຢູເຄຣນເຂົ້າເປັນ 1 ໃນສະມາຊິກນາໂຕ້ໃນຕອນເຊົ້ານີ້.

ແຕ່ບໍ່ມີໃຜກ້າຮັບແມ້ແຕ່ປະເທດດ່ຽວ ບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວມີຄວາມຢ້ານເກງຕໍ່ປະເທດລັດເຊຍ ຢ້ານວ່າຈະມີປັນຫາທີ່ມັນໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນຕາມມາ.

#UkrainRussia#Nato#Ukrainwar

Leave a Reply

Your email address will not be published.