ອອກເລກແບບນີ້ມີໃຜແດ່ຖືກໃຜແດ່ຜິດຄອມເມັນບອອກແອັດແດ່ເດີ

ເມືອເອົາໂຕເລກຕອນໄລສົດກັບຕອນຂຽນຜົນອອກເລກແລ້ວຄືເປັນແບບນີ້ກະມີຄົນຖືກເລກຢູ່ບໍ່ແບບນີ້

ຄອມເມັນບອກແອັດແດ່ເດີ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.