ແນວໃດແທ້ບາດນີ້ ຄົນ​ຖກເລກ 6 ໂຕ ຈະໄດ້ເງິນບໍ່ເນາະ

ແນວໃດແທ້ບາດນີ້ ຄົນ​ຖກເລກ 6 ໂຕ ຈະໄດ້ເງິນບໍເນາະ

ຄືເປັນແບບນີ້ໃຜຖືກໃຜຜິດບອກແນ😆😆😆

ເມື່ອເອົາມາປຽບທຽບຕອນໄລສົດກັບຕອນຂຽນຜົນອອກ

ລາງວັນຊື້ 1,000 ກີບ ຂອງການກຳນົດຮັບລາງວັນຢູ່ ສປປລາວ ມີດັ່ງນີ້.

1 ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000ກີບ

2 ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 60,000ກີບ

3 ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 500,000ກີບ

4 ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000,000ກີບ

5 ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 40,000,000ກີບ

6 ໂຕລຽງ ໄດ້ຮັບ 400,000,000ກີບ

Leave a Reply

Your email address will not be published.