ແນວໃດແທ້ບາດນີ້ 978 ຫຼື 987

ແນວໃດແທ້ບາດນີ້ ຄົນ​ຖກເລກ 6 ໂຕ ຈະໄດ້ເງິນບໍ່ເນາະ

ຄືເປັນແບບນີ້ໃຜຖືກໃຜຜິດບອກແນ😆😆😆

978347 ຫຼື

987347

ເມື່ອເອົາມາປຽບທຽບກັນຕ່າງກັນບາດນີ້

Leave a Reply

Your email address will not be published.