ໄດ້ເຫັນຕົວນ້ອງແຕງໂມ ນິດາ ແລ້ວ ນ້ອງໄດ້ເສຍຊີວິດແລະຈາກເຮົາໄປແລ້ວ.

ຈາກການລາຍງານຂອງໂທລະພາບຊ່ອງ 7  ໄດ້ຮູ້ວ່ານ້ອງແຕງໂມ ນິດາ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບຄອບຄົວນ້ອງແຕງໂມ ແລະ ຍາດພີນ້ອງເດີ

ນ້ອງໄດ້ລອຍມາຫາທືມກູໄພທີລົງຄົ້ນຫາເອງ

Leave a Reply

Your email address will not be published.