ຂ່າວດ່ວນ.! ສົ່ງຄາມ ນີວເຄຼຍ ອາດຈະມາໄວໆເດີ

ຂ່າວດ່ວນ.! ປູຕິນສັ່ງກອງກໍາລັງ ຍັຍຍັ່ງ ນີວເຄຼຍ ປະຈຳການ ຍົກລະດັບ ຄວາມຕື້ງເຄຣີອຍກັບຕະເວັນຕົກ

ພາສາອັງກິດ.

ຖ້າເກີດ ສົງຄາມ ນິວເຄຼຍ ຄົນທັງໂລກຈະຕາຍເກືອບໝົດແທ້ໆ.

ຊົມຄລີບ ພາສາໄທ.

https://www.facebook.com/689751208/videos/2145230148987948/

ຄລີບ ພາສາອັງກິດ

ທີ່ມາ.

https://www.theguardian.com/world/2022/feb/27/vladimir-putin-puts-russia-nuclear-deterrence-forces-on-high-alert-ukraine

Leave a Reply

Your email address will not be published.