ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ ແມ່ນແລ້ວບໍ່ທີ່ອາຈານຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮູ່ນແຮງແບບນີ້ຕໍ່ນັກຮຽນ.

ມີຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນ1 ໄດ້ໂພສລົງເຟສບຸກສ່ວນຕົວວ່າ: ແຊສໃຫ້ທົ່ວປະເທດລາວນີ້ເດີ້ໃຜເຫັນແລ້ວແຊສໃຫ້ແດ່ຂໍຂອບໃຈ.


ຮຮ ຊົນເຜົ່າແຫ່ງ1ທີ່ໄດ້ເກີດເຫດການ ອາຈານໄດ້ມາ ດ່ານັກຮຽນຍ້ອນວ່າຊົນເຜົ່າມົ້ງອ້າຍນ້ອງຊາຍເຮົານອນນຳກັນຫ້ອງດຽວແລ້ວອາຈານບໍ່ໃຫ້ນອນແລ້ວຈຶ່ງມາເຮັດແນວນີ້ແຕ່ວ່າຊົ່ນເຜົ່າ

ອຶ່ນແມ່ນນອນໄດ້ບໍ່ເປັນຫຍັງ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ນັກຮຽນ. ເຊິ່ງເຫດການແບບນີ້ໄດ້ເກີດຂື້ນກັບນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງ1ໃນ ສປປ ລາວ ເຮົາ.

ເບີ່ງຄລີບ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.