ຕາແພງແທ້ ເຫັນແລ້ວຕ້ອງອາຍ ນ້ອງນ້ອຍຊັ້ນປໍ1 ຈີບຜູ້ສາວຢູ່ຊັ້ນມ.3 ເຮັດໃຫ້ທູກຄົນຕ້ອງອາຍ ແລະເຂີນເປັນພິເສດ.

ຕາແພງແທ້ ນ້ອງນ້ອຍຊັ້ນປໍ1 ຈີບຜູ້ສາວຢູ່ຊັ້ນມ.3 ເຮັດໃຫ້ທູກຄົນຕ້ອງອາຍ ແລະເຂີນເປັນພິເສດ.


ໃນຄລິບນີ້ ໃຜເຫັນແລ້ວຕ້ອງຍິ້ມ ເມື່ອນ້ອງ ປ.1 ຫລົງຮັກ ແລະ ຈີບສາວຢູ່ ມ.3 ຮອດໜ້າຫ້ອງຮຽນ.

ຄຽງຄູ່ກັບການຮ້ອງເພງ ເພື່ອປະທັບໃຈ ມີສະເໜ່ຫຼາຍ, ຕາແພງຫຼາຍ.

ໄປເບິ່ງຄລິບກັນເລີຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.