ກຳລັງເປັນກະແສໃນຕອນນີ້

ກຳລັງເປັນກະແສໃນຕອນນີ້
ພາບຫຼຸດທ້າຍເຮືອ: ຫຼັງຈາກດາລາສາວ ແຕງໂມ ຕົກນ້ຳ
ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ຊາຍປິດສະໜາກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນທ້າຍເຮືອຄ້າຍໆ
ຄືກຳລັງແກະມືອອກບໍ່ໃຫ້ເກາະເຮືອ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.