6 ວິທີ ດຶງດູດເງິນ ປະຕິບັດຕາມນີ້ລອງເບິ່ງ ຈະມີເງິນ ໂຊກລາບເຂົ້າມາບໍ່

6 ວິທີ ດຶງດູດເງິນ ປະຕິບັດຕາມນີ້ລອງເບິ່ງ ຈະມີເງິນ ໂຊກລາບເຂົ້າມາບໍ່
1 ນຳສະເໜີຄຸ່ນຄ່າ

2 ສ້າງ Connection
3 ສຶກສາດ້ວຍຕົນເອງ

4 ຮຽນຮູ້ຈາກຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ
5 ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວ

6 ຢ່າຢ້ານທີ່ຈະຂໍຄວາມຊ່ງຍເຫຼືອ

Leave a Reply

Your email address will not be published.