ອີກແລ້ວ.!!!ຄົນຈິນຕີຄົນລາວ ໂດຍມີຮອດເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ນຳແຕ່ບໍ່ຍອມຊ່ວຍ.

ເກີດເຫດຄົນຈີນຕີຄົນລາວ.ບັນດາຂະແໜງການຄູ້ມຄອງການຂົນສົ່ງແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກຽ່ວຂ້ອງກວດກາເບີ່ງຄືນແດ່ທ່ານເຮັດແນວນີ້ໝໍ້ສົມແລ້ວບໍ

ແລະ ຖືກຕ້ອງແລ້ວບໍ່? ທ່ານ ໃຫ້ຄົນຈີນມາຫາຢູ່ຫາກີນຢູ່ລາວມາໃຊ້ກຳລັງແນວນີ້ໃຫ້ຄົນລາວ ກົດໝາຍກໍມີຄືບໍລົມກັນລະບໍ ໃຜຜິດໃຜຖືກກໍລົມກັນລະບໍ. ເປັນແນວໃດປ່ອຍນັກເລັງຈີນມາລູມຕີຄົນລາວແນວນີ້. ຫຼືວ່າຍຸກນີ້ກົດໝາຍປຽ່ນໄປແລ້ວໃຊ້ກຳລັງຕັດສີນບັນຫາແລ້ວ

ຄລີບ

Leave a Reply

Your email address will not be published.