ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບໃໝ່ ໃນການຈັດການ ແລະ ມາດຕະການລົງໂທດ ຜູ້ລະເມີດ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບໃໝ່ ໃນການຈັດການ ແລະ ມາດຕະການລົງໂທດ ຜູ້ລະເມີດ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.