ລັດເຊຍໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມ ໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຣຍຂອງຢູເຄຣນແບບເບດເສດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ

ໃນຕອນນີ້ກອງກຳລັງຂອງລັດເຊຍໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມ ໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຣຍຂອງຢູເຄຣນແບບເບດເສດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຄືລໍຖ້າຄຳສັ່ງຊຸດຕໍ່ໄປຈາກຜູ້ນຳລະດັບສູງຈາກລັດເຊຍ ..
ຄຳສັ່ງຊຸດຕໍ່ໄປຈະເປັນແບບໃດກໍ່ຂຶ້ນກັບໂຕະເຈລະຈາຂອງທັງສອງຝ່າຍແລະຄືຕົວແປສຳຄັນຂອງລຳດັບຕໍ່ໄປ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.