ສະໝັກເລີຍ ຕ້ອງການພະນັກງານ 200 ຄົນ ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານຈຳນວນ 200 ຄົນ. ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ

 

1 ສັນຊາດລາວ, ດ້ານຫຼັກການແລ້ວອາຍຸບໍ່ເກີນ 30 ປີ, ຖ້າມີຄວາມພົ້ນເດັ່ນ ຫຼື ມີປະສົບການເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງວິສະວະກໍາທາງລົດໄຟ, ບໍາລຸງຮັກສານໍ້າ-ໄຟຟ້າ, ວິສະວະກໍາສື່ສານ, ໄຟຟ້າ-ກົນຈັກ ຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດມີອາຍຸ 35 ປີກໍໄດ້.

ไม่มีคำอธิบาย

2 ຜູ້ສະໝັກວຽກ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຍື່ນໄປນັ້ນຖືກຕ້ອງ, ຫາກເຫັນວ່າຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ສະໝັກວຽກມີການປອມແປງ, ຈະຖືກຍົກເລີກສິດໃນການເຂົ້າສໍາພາດທັນທີ. 3 ສະໝັກວຽກ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າໂທລະສັບສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຢ່າງສະດວກດີ, ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮັບຂໍ້ມູນການສໍາພາດໃຫ້ທັນເວລາ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຄືນ.

ไม่มีคำอธิบาย

4 ພາຍຫຼັງທີ່ສໍາພາດຜ່ານແລ້ວຈະຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມວິຊາສະເພາະທາງລົດໄຟ, ພາຍຫຼັງທີ່ຝຶກອົບຮົມໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສໍາເລັດ ຂັ້ນຕອນການຮັບເປັນພະນັກງານແລ້ວ ຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາແຮງງານນໍາບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ. ບໍລິສັດຈະໃຫ້ນະໂຍບາຍຄ່າຕອບແທນແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ.

ไม่มีคำอธิบาย

5 ຕໍາແໜ່ງງານຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນໄລຍະດໍາເນີນການນີ້ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ເມືອງໄຊ ແລະ ບໍ່ເຕ່ນ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງຍິນດີຕ້ອນຮັບຊາວໜຸ່ມທີ່ຢູ່ລຽບຕາມແລວທາງ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການສະໝັ້ກວຽກ ເພື່ອເຂົ້າມາສະໝັກວຽກດັ່ງກ່າວ.

ไม่มีคำอธิบาย

6 ປະສານງານໄດ້ ໃນໂມງລັດຖະການ ດ້ວຍ ໂທລະສັບ/ WhatsApp:020 98722914;02059194867. ເວລາລັດຖະການ: 8:00-11:30 ຫາ 13:30-17:00, ນອກໂມງລັດຖະການ ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມປະໄວ້, ພະນັກງານຈະຕອບໃຫ້ທັນເວລາ.

ไม่มีคำอธิบาย

7 ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຮັກສາສິດໃນການອະທິບາຍລະບຽບການ ແລະ ການປະກາດແຈ້ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຄັ້ງນີ້. ລິ້ງດາວໂຫຼດ ຕາຕະລາງສະໝັກວຽກ ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ

ไม่มีคำอธิบาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.