ສົງຄາມເຖີ່ງວ່າມັນຈະໂຫດຮ້າຍ ແຕ່ນ້ຳໃຈເພືອນມະນຸດດ້ວຍກັນກໍ່ຍັງມີຢູ່ໃນໂລກນີ້

ສົງຄາມເຖີ່ງວ່າມັນຈະໂຫດຮ້າຍ ແຕ່ນ້ຳໃຈເພືອນມະນຸດດ້ວຍກັນກໍ່ຍັງມີຢູ່ໃນໂລກນີ້

ສົງຄາມເຖີ່ງວ່າມັນຈະໂຫດຮ້າຍ ແຕ່ນ້ຳໃຈເພືອນມະນຸດດ້ວຍກັນກໍ່ຍັງມີຢູ່ໃນໂລກນີ້.

ທະຫານຣັດເຊຍຖືກຈັບໃນຍູເຄນ ຊາວຍູເຄນແບ່ງອາຫານໃຫ້ກີນ

ໜ້າສົງສານ ນັກທະຫານນັກຣົບທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງເສຍສະຫຼະຖີ້ມລູກຖີ້ມເມຍ, ຖີ້ມພໍ່ແມ່ແລ້ວກ່າວສູ່ສະໜາມຣົບ ອົດກິນ, ອົດຫຼັບອົດນອນ

ບາງຄົນໂຊກຮ້າຍ ຈາກລາໂລກໄປຕະຫຼອດການ

ແອັດເຫັນແລ້ວນໍ້າຕາໄຫຼຕາມ ກິນໄປຮ້ອງໄຫ້ໄປ

ຊົມຄຼິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published.