ໄປລັກມາຫຼາຍບ່ອນບໍ່ເຫັນຈະເປັນຫຍັງ. ມາບ່ອນນີ້ຈະເອ່ໄປບໍ່ລອດ ລື່ມຕົວວ່າມີກ້ອງວົງຈອນປິດໂອ້ຍຕາຍຮ່າແລ້ວແບບນີ້ກະມີ ຄົນສະໃໝນີ້ ງາມແຕ່ພາຍນອກ ທາງໃນເປັນແນວໃຫມ່ລະ

ໄປລັກມາຫຼາຍບ່ອນບໍ່ເຫັນຈະເປັນຫຍັງ. ມາບ່ອນນີ້ຈະເອ່ໄປບໍ່ລອດ ລື່ມຕົວວ່າມີກ້ອງວົງຈອນປິດໂອ້ຍຕາຍຮ່າແລ້ວແບບນີ້ກະມີ ຄົນສະໃໝນີ້ ງາມແຕ່ພາຍນອກ ທາງໃນເປັນແນວໃຫມ່ລະ

ຫາກິນງ່າຍເນາະຢູ່ປາກເຊຕະຫລາດເຊົ້າໃນເມືອງ #ແຊ່ໄປ.

ເບິ່ງ​ຄຣິບທີ1 ໄດ້​ທີ່​ລິ້ງດັ່ງລຸ່ມນີ້.


ເບິ່ງ​ຄຣິບທີ2 ໄດ້​ທີ່​ລິ້ງດັ່ງລຸ່ມນີ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published.