ທະຫານອາເມລິກາ ກິນເຂົ້າໜຽວ,ປິ້ງໄກ່ ຕຳໝາກຮຸ່ງ ນຳກັນບໍ່…?

ທະຫານອາເມລິກາ ກິນເຂົ້າໜຽວ,ປິ້ງໄກ່ ຕຳໝາກຮຸ່ງ ນຳກັນບໍ່…?

ທະຫານອາເມລິກາ ກິນ,ເຂົ້າໜຽວ,ປິ້ງໄກ່ ຕຳໝາກຮຸ່ງ ນຳກັນບໍ່…?

ເປັນຕາແຊບອີ່ຫລີ

ແຊບນົວແຊບນົວ

ຊົມຄຼີບ:

Leave a Reply

Your email address will not be published.