ສົງສານເດ່ ! ຄວາມຈິງປາກົດແລ້ວ “ໂຣເບີດ” ຍອມຮັບສາລະພາບ ເຮັດສາວແຕງໂມ ຕົກນ້ຳເພາະຂັບເຮືອບໍ່ເປັນ (ມີຄລິບ)

ສົງສານເດ່ ! ຄວາມຈິງປາກົດແລ້ວ “ໂຣເບີດ” ຍອມຮັບສາລະພາບ ເຮັດສາວແຕງໂມ ຕົກນ້ຳເພາະຂັບເຮືອບໍ່ເປັນ (ມີຄລິບ)

ຊັດເຈນແລ້ວ ຄະດີດາລາສາວ ນັກສະແດງ ແຕງໂມ ນິດາ ພັດຕົກເຮືອເສຍຊີວິດ ໃນແມ່ນໍ້າເຈົ້າພະຍາ

ຈາກການຖະແຫລງຄວາມຄືບໜ້າຄະດີ ທ້າວ ໄພບູນ ຕີການຈະນານັນ ຫຼື ໂຣເບີດ 1 ໃນ 5 ຄຢນເທິງເຮືອ ຍອມຮັບສາລະພາບແລ້ວ ວ່າຂັບເຮືອບໍ່ເປັນ ແຕ່ຢາກລອງຂັບເຮືອ

ເຮັດໃຫ້ມີຈັງຫວະທີ່ເຮືອກະຊາກ ຂະນະໃຊ້ຄວາມໄວ ຈົນເຮັດໃຫ້ສາວແຕງໂມ ນິດາພັດຕົກເຮືອ ບໍລິເວນກາບຊ້າຍດ້ານລຸ່ມ ພາຍຫຼັງເຮັດທຸລະສ່ວນຕົວ ແລະ ພະຍາຍາມລຸກຂຶ້ນມາ

ຄິຼບ:

Leave a Reply

Your email address will not be published.