ປະໂທ້ເຮັດແລ້ວ.!!! ລັດເຊຍປະກາດທະລົ່ມປະເທດທີບໍ່ເປັນມິດ ຕໍ່ລັດເຊຍແລ້ວ.

ປະໂທ້ເຮັດແລ້ວ.!!! ລັດເຊຍປະກາດທະລົ່ມປະເທດທີບໍ່ເປັນມິດ ຕໍ່ລັດເຊຍແລ້ວ.
ລັດເຊຍເຮັດແລ້ວ ເມື່ອລັດທະບານລັດເຊຍ ປະກາດອະນຸມັດລາຍຊື່ປະເທດທີ່ບໍ່ເປັນມິດ. ຕາມການລາຍງານຂ່າວຕ່າງປະເທດສຳນັກງານ TASS ຂອງລັດເຊຍໄດ້ລາຍງານວ່າ ລັດທະບານລັດເຊຍໄດ້ປະກາດລາຍຊື່ປະເທດທີບໍ່ເປັນມິດໃນສາຍຕາຂອງລັດທະບານລັດເຊຍ ໃນວັນ 07 ທີ່ພ່ານມາ. ລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວປະກາດອອກມາແລ້ວ ເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍ 22 ປະເທດ ແລະ ດິນແດນຕ່າງໆຖ້າຫາກແຍກລາຍລະອຽດໂດຍແຍກຈາກກຸ່ມສະພາບ ເອີຮົບ ມີ 27 ປະເທດ ເທົ່ກັບ 48 ປະເທດ ແລະ ດີນແດນທີລັດເຊຍ ເບີງບໍ່ເປັນມິດພາຍດັງລັດເຊຍໄດ້ມີຄຳສັງປະຕີບັດການພິເສດທາງການ ທະຫານເຂົ້າຮຸກຮານ ປະເທດຢູເຄລນ ຕັ້ງແຕ່ວັນ ທີ 24 ກຸມພາ ທີ່ພ່ານມາປະເທດເຫຼົານີ້ໄດ້ມີການ ດຳເນິນການຂ້ວມບາດຕ່າງໆ ຕໍ່ປະເທດ ລັດເຊຍໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງດານເສດຖະກິດລວມໄປເຖິງອົງກອນບໍ່ລິສັດຮ້ານ ນິຕິບຸກຄົນອິກດ້ວຍເຊິງປະກອບມີປະເທດດັງນີ້:

ເຊີ່ງໃນນີ້ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າບໍ່ມີ ສປປ ລາວ ເຮົ້າຢູ່ໃນລາຍຊື່ທີ່ບໍ່ເປັນມິດ.

ຊົບຄລີບ

Leave a Reply

Your email address will not be published.