ຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ 🇰🇷 ອາຊີບເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ຖືເປັນວຽກລັດເງິນເດືອນສູງ 30 ກວ່າລ້ານກີບ

ຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ 🇰🇷 ອາຊີບເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ຖືເປັນວຽກລັດເງິນເດືອນສູງ 30 ກວ່າລ້ານກີບ

ຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ 🇰🇷 ອາຊີບເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ຖືເປັນວຽກລັດເງິນເດືອນສູງ 30 ກວ່າລ້ານກີບ ມີສະຫວັດດີການຫຼາຍຢ່າງ

ພະນັກງານເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ຖືເປັນ #ເປັນວຽກລັດ ບໍ່ມີການເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ແຕ່ເງິນເດືອນຂຶ້ນທຸກປີ! ແຖມມີສະຫວັດດິີການດີໆພຽບພ້ອມ

💸 ເງິນເດືອນປະມານ 30 ລ້ານກວ່າກີບ ຖ້າຄິດໄລ່ລາຍໄດ້+ຄ່າລ່ວງເວລາ ລາຍໄດ້ຕໍ່ປີສູງສຸດ 370 ກວ່າລ້ານກີບ 👉🏻 ເຫດຜົນທີ່ມີຄ່າຕອບແທນສູງ ເພາະລັດຖືວ່າເປັນ #ອາຊີບທີ່ມ່ີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອຸປະຕິເຫດສູງ.

🚮 ອາຊີບນີ້, ຄົົນທີ່ສະໝັກຕ້ອງທົດສອບສະມັດຕະພາບຮ່າງກາຍຕ່າງໆ ເພາະເປັນອາຊີບທີ່ໜັກແລະໂຫດພໍສົມຄວນ ເພາະຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບລັດ

🏞 ລວມເຖິງສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆ ຫລືລວມທັງເກັບຊາກອຸບັດຕິເຫດຈະລາຈອນນຳພ້ອມ. .

ຂໍ້ມູນຈາກ: evpss.co/589747

Leave a Reply

Your email address will not be published.