ເຕືອນໄພ ຫາ້ມໃຊ້ໂທລະສັບໃນເວລາຕືມນຳ້ມັນ

ເຕືອນໄພ ຫາ້ມໃຊ້ໂທລະສັບໃນເວລາຕືມນຳ້ມັນ

ເຕືອນໄຟ ຫາ້ມໃຊ້ໂທລະສັບໃນເວລາຕືມນຳ້ມັນ

🌺 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນປະໝາດອາດເປັນໄພແກ່ໂຕທ່ານແລະຊັບສິນຂອງຄົນອື່ນ 🌺

ໄຄແຕ່ປ້ຳມີປັກສີດດັບໄຟໄຫມ້ ຄັນລະເບີດກາງທາງ ບໍ່ຈັກຊິຄິດ ຕາຢ້ານເດະ ຄືຊິແມ່ນຂີ່ລົດໄກ ບໍ່ກະຈອດລົດຕາກແດດ

Leave a Reply

Your email address will not be published.