ເກີດເຫດດ່ວນ.!!!ເກີດ ເຫດ ໄຟໄໝ້ ເຂດບ້ານໂພໄຊ (ກຸດຕິວັດ) ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ຄວາມເສຍຫາຍແລະສາເຫດ ຍັງບໍ່ຊາບ.

ເວລາ 8:00 ວັນທີ 15 ມີນາ 2022 ເກີດ ເຫດ ໄຟໄໝ້ ເຂດບ້ານໂພໄຊ (ກຸດຕິວັດ) ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ຄວາມເສຍຫາຍແລະສາເຫດ ຍັງບໍ່ຊາບ.

ຊົມຄລີບ1.

ຊົມຄລີບ2.

ຊົມຄລີບ3.

Leave a Reply

Your email address will not be published.