ຈັບໂຈນ ລັກຂ້າຄວາຍປະຊາຊົນ, ທີ່ກຳລັງເອົາຊີ້ນຫລົບຫນີ.

ຈັບໂຈນ ລັກຂ້າຄວາຍປະຊາຊົນ, ທີ່ກຳລັງເອົາຊີ້ນຫລົບຫນີ.

ຈັບໂຈນ ລັກຂ້າຄວາຍປະຊາຊົນ, ທີ່ກຳລັງເອົາຊີ້ນຫລົບຫນີ.

ເຫດເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 .3. 2022

ທີ່ບ້ານຫ້ວຍຫມາກພິກ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

….

….

Leave a Reply

Your email address will not be published.