ແຈ້ງຂ່າວເສົ້າ..!! ຍາພໍ່ຈານກອງ ວັດໂພໄຊ ເມືອງກາສີ ໄດ້ມໍລະນາພາບໄປແລ້ວ.

ແຈ້ງຂ່າວເສົ້າ..!! ຍາພໍ່ຈານກອງ ວັດໂພໄຊ ເມືອງກາສີ ໄດ້ມໍລະນາພາບໄປແລ້ວ.

ຈະເລີນພອນຍາດໂຍມ ຂໍແຈ້ງຂາ່ວຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ ມາໃນໂອກາດນີ້: ຄື່ຍາພໍ່ຈານກອງ ວັດໂພໄຊ ເມືອງກາສີ ເພີ່ນໄດ້ນິພານ ຫຼືວາ່ມໍລະນາພາບໄປແລ້ວ ໃນວັນຈັນຕອນແລງ ເວລາ 18:30ນາທີ ທີ14/3/2022. ລວມອາຍຸແມ່ນ 74 ປີ.

ງານປານາກິດສົບ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ວັດໂພໄຊ ສານັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງຂາວໄຫ້ຍາດໂຍມຢູ່ໄກ້ແລະຢູ່ໄກ ຊາບທົ່ວເຖິງກັນ ໄປຮວ່ມກິນທານ ມາໃນໂອກາດນີ້ດວ້ຍເຖີ້ນ (ງານວາງເພີງແມ່ນ ວັນສຸກ ວັນທີ່ 18/3/2022 ເວລາ 19:00) ຂໍ່ຂອບໃຈ.

ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published.