ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ຫາຄົນໃຈບູນ. ຂໍຄາວມຊ່ວຍເຫຼືອ ນຳຜູ້ທີ່ມີຄວາມເມດຕາທີ່ຈະຮັບລ້ຽງລູກນີ້ໄດ້

ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ຫາຄົນໃຈບູນ. ຂໍຄາວມຊ່ວຍເຫຼືອ ນຳຜູ້ທີ່ມີຄວາມເມດຕາທີ່ຈະຮັບລ້ຽງລູກນີ້ໄດ້.

ສະບາຍດີ ພໍ່ເພິ່ນຜູ້ນີ້ມາແຕ່ເມືອງໂຂງ ມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອນຳຜູ້ມີຄວາມເມດຕາ ທີ່ຈະຮັບລ້ຽງລູກນີ້ໄດ້

 

ເພາະຢາກໄປຫາວຽກເຮັດງານທຳ ຜູ້ເປັນແມ່ແມ່ນໄດ້ຫນີຈາກແລ້ວ (ບໍ່ມີພີ່ນ້ອງ ບໍ່ມີດິນ ມີເຮືອນ ຕາມການເລົ່າຂອງເພິ່ນ)

ທີມາ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.