ປະໂທ້.!!! ລ້ວມສານຕັດສິນຊັບສິນຂອງ ທ. ສີສຸກ ດາວເຮືອງ ໃຫ້ມາເປັນຂອງລັດ.

ພາຫະນະ

 • ລົດເກັງ ແຄມເມລີ 1 ຄັນ
 • ລົດແລນໂລເວີ 1 ຄັນ
 • ລົດເກັງ ນິສັນ ເຊັນທາ 2 ຄັນ
 • ລົດກະບະ 1 ຄັນ
 • ລົດຈັກ 3 ຄັນ ໃນນີ້ BMW 2 ຄັນ
 • ປ້າຍລົດໃຫຍ່ 102 ຄູ່

ສິ່ງປຸກສ້າງ

 • ດີນເປົ່າວ່າງ 3 ຕອນ ເນື້ອທີ່ລວມ 1.826 ຕາແມັດ.
 • ດິນສາງເກັບມ້ຽນນ້ຳມັນ 1 ຕອນ ເນື້ອທີ່ລວມ 23.900ຕາແມັດ.

 

ວັດຖູມີຄ່າ

 • ເງິນບາດ 7.000 ບາດ
 • ເງິນກີບ 53.840.570.000
 • ແຫວນຝັງແກ້ວ ສີຂາວ 1​ ວົງ
 • ສາຍຄໍສີເຫຼືອງລາຍດູກາ 1 ເສັນ 30 ກຣາມ
 • ແຫວນທອງ ຕາສີດຳ 1 ວົງ 18,2 ກຣາມ
 • ແຫວນທອງ ຕາສີຂາວ 1 ວົງ 2,9 ກຣາມ
 • ແຫວນສີທອງ ຕາສີຂາວ 1 ວົງ 2,6 ກຣາມ
 • ແຫວນສີທອງ ຕາສີຂາວ 1 ວົງ 4,8 ກຣາມ
 • ແຫວນສີທອງ ຕາສີຂາວ 1 ວົງ 4,8 ກຣາມ

ທີມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published.