ໃຜເດີນທາງເສັ້ນທາງ ເມືອງນານ+ກາສີ ລະມັດລະວັງເເດ່ເດີ ເນື່ອງຈາກເສັ້ນທາງຍຸບ

ໃຜເດີນທາງເສັ້ນທາງ ເມືອງນານ+ກາສີ ລະມັດລະວັງເເດ່ເດີ ເນື່ອງຈາກເສັ້ນທາງຍຸບ

ໂອຍເປັນຕາຢ້ານເນາະຢ້ານແຕຕອນຄືນໝອກຫຼາຍ ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາເດີ້ພີ່ນ້ອງ

.

.

.

ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published.