ປະໄທ໊.!!! ຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍມື້ນີ້ ມີນັກຮຽ​ນ-ນັກສຶກສາ​ ແລະ ຄູອາຈານ ຕິດໂຄວິດ ເພີ່ມໃຫມ່ +40 ຄົນ.

ປະໄທ໊.!!! ຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍມື້ນີ້ ມີນັກຮຽ​ນ-ນັກສຶກສາ​ ແລະ ຄູອາຈານ ຕິດໂຄວິດ ເພີ່ມໃຫມ່ +40 ຄົນ.

.

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຂອງຜູ້ຕິດໂຄວິດປະຈຳວັນທີ 20/3/2022 ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.​ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ..441 ກໍລະນີ, ເຂົ້າ 4.

.

1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ພະນັກງານຄູ ມີ 40 ກໍລະນີ.

2. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ – ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 26 ກໍລະນີ

3. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດ ວຽກ ມີ 48 ກໍລະນີ.

4. ພະນັກງານລັດ ມີ 23 ກໍລະນີ.

5. ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ/ຄ້າຂາຍ/ທຸລະກິດ ສ່ວນໂຕ ມີ 26 ກໍລະນີ.

6. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 03 ກໍລະນີ.

7. ກໍາມະກອນ ມີ 09 ກໍລະນີ.

.

8. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 02 ກໍລະນີ.

9. ພະນັກງານຂະແຫນງສາທາ ມີ 08 ກໍລະນີ.

10. ພະນັກງານທະຫານ 11 ກໍລະນີ.

11. ຜູ່ເຖົ້າ: 05 ກໍລະນີ.

12. ເດັກ ມີ 19 ກໍລະນີ.

13. ຫວ່າງງານ ມີ 32 ກໍລະນີ.

14. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 05 ກໍລະນີ.

15. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 204 ກໍລະນີ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.