ປະໂທ້.!!! ໂອໄມຄຮອນບຸກ ລະບາດໜັກແທ້ໆ! ນັກຮຽນ – ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູ ຕິດໂຄວິດ +103 ຄົນ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຂອງຜູ້ຕິດໂຄວິດປະຈຳວັນທີ 19/3/2022 ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.​ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ..741 ກໍລະນີ, ເຂົ້າ 01

1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ພະນັກງານ | ຄູ ມີ 103 ກໍລະນີ

2. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ | ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 113 ກໍລະນີ

3. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ ມີ 92 ກໍລະນີ

4. ພະນັກງານລັດ ມີ 80 ກໍລະນີ

5. ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ/ຄ້າຂາຍ/ທຸລະກິດ ສ່ວນໂຕ ມີ 33 ກໍລະນີ

6. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 16 ກໍລະນີ

7. ກໍາມະກອນ ມີ 18 ກໍລະນີ

8. ພະນັກງານຕຳຫຼວດ ມີ 20 ກໍລະນີ

9. ພະນັກງານຂະແຫນງສາທາ ມີ 11 ກໍລະນີ

10. ສະຖານທູດ/ອົງການ ສປຊ ມີ 08 ກໍລະນີ.

11. ພະນັກງານທະຫານ 11 ກໍລະນີ

12. ນັກບວດ ມີ 1 ກໍລະນີ .

13. ຜູ່ເຖົ້າ: 06 ກໍລະນີ

14 ເດັກ ມີ 26 ກໍລະນີ

15. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 33 ກໍລະນີ

16. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 110 ກໍລະນີ

17. ອາຊີອື່ນໆ ມີ 60 ກໍລະນີ

Leave a Reply

Your email address will not be published.