ເປັນເລື່ອງປະຕິຫານແທ້ໆ. ນ້ຳຕາລູກຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຟື້ນຄືນມາໄດ້

ເປັນເລື່ອງປະຕິຫານແທ້ໆ. ນ້ຳຕາລູກຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຟື້ນຄືນມາໄດ້ ແມ່ ຄອດເສຍເລືອດຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ແລະ ກຳລັງຈະຈາກລູກນ້ອຍຄົນນີ້ໄປ.  ນາງພະຍາບານໄດ້ອຸ້ມລູກມາໃຫ້ແມ່ສຳພັດກ່ອນຈະຫມົດລົມຫາຍໃຈ ແຕ່ປະຕິຫານໄດ້ເກີດຂື້ນແກ່ເດັກນ້ອຍທີ່ຫນ້າຮັກຄົນນີ້ ຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊືອເລີຍ…

ປະຕິຫານນ້ຳຕາລູກຊ່ວຍຊີວິດແມ່ກັບຄືນມາໄດ້ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນອວຍພອນໃຫ້ແມ່ປອດໄພ

ຄິຼບ:

Leave a Reply

Your email address will not be published.