ເຈົ້າຄິດແນວໃດ ກັບໂພສ ຈະຊ່ວຍຄ່ານໍ້າມັນ ທີ່ກຳລັງເປັນກະແສໃນຕອນນີ້.

ເຈົ້າຄິດແນວໃດ ກັບໂພສ ຈະຊ່ວຍຄ່ານໍ້າມັນ ທີ່ກຳລັງເປັນກະແສໃນຕອນນີ້.

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ! ໂພສຈະຊ່ວຍຄ່ານໍ້າມັນ ກຳລັງລະບາດ.

ປັດຈຸບັນ, ມີຫຼາຍເພຈ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຫຼາຍແຫ່ງ ອອກມາໂພສປະກາດຈະຊ່ວຍເຫຼືອຄ່ານໍ້າມັນ ໂດຍການທີ່ໃຫ້ສົ່ງ QR ຫຼື ເລກບັນຊີເຂົ້າມາໃນຄອມເມັ້ນ ເພື່ອສຸ່ມໂອນເງິນໃຫ້ຜູ້ທີ່ມາຄອມເມັ້ນ ແລະ ບາງໂພສກໍໃຊ້ວິທີການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຜູ້ຄົນມາກົດ Like ກົດ Share ເພື່ອສຸ່ມແຈກຄ່ານໍ້າມັນ.

ເຈົ້າຄິດແນວໃດ ກັບໂພສໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວທີ່ກຳລັງເປັນກະແສໃນຕອນນີ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published.