ເປັນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງວ້າວ.!!!ທະຫານຢູ່ເຄຣນຫຼີ້ນດົນຕຣີໃຫ້ຫມູ່ຟັງໃນເວລາພັກພ່ອນ ເຂົາໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮົ້າຢູ່ໃນຊ່ວງທີຫຍາກລຳບາກທີສຸດ. ເຮົາຈົ່ງຊ່ວຍກັນ

ທະຫານຢູ່ເຄຣນຫຼີ້ນດົນຕຣີໃຫ້ຫມູ່ຟັງໃນເວລາພັກພ່ອນ ເຂົາໄດ້ກ່າວວ່າ (ເຮົ້າຢູ່ໃນຊ່ວງທີຫຍາກລຳບາກທີສຸດ)

ຊົມຄລີບ

Leave a Reply

Your email address will not be published.