ນັກຄຣີນິກວິທະຍາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈີ້ໄຫ້ປະຊາຄົມໂລກເປີດໂປງຄວາມຄິດອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງລັດຖະບານອາເມລິກາ

ນັກຄຣີນິກວິທະຍາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈີ້ໄຫ້ປະຊາຄົມໂລກເປີດໂປງຄວາມຄິດອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງລັດຖະບານອາເມລິກາ

ທີ່ສ້າງຫ້ອງແລັບວິໃຈອາວຸດຊີວະພາບໄວ້ທົ່ວໂລກ 300 ກວ່າແຫ່ງ ພ້ອມມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ເອກະສານເຊັນສັນຍາ MOU ຮວ່ມມືຢູເຄຼນ-ສະຫະລັດ ໃນການພັດທະນາ ອາວຸດຊີວະພາບ ແຕ່ສະຫະລັດອາເມລິກາກໍ່ຍັງປະຕິເສດ ແລະຍັງມີຫ້ອງແລັບຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນປະເທດໄທອີກດ້ວຍ “ຄືມາຢູ່ໄກ້ແທ້ລະບາດນີ້”

ຟັງລາຍລະອຽດທີ່ຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published.