ລົດໄຖນາ ສາມາດໄປທາງ ປ່ າ ດົ ງ ແລະ ທາງ ດີ ນ ແ ດ ງ ໄດ້ສະດວກ.

ລົດໄຖນາ ສາມາດໄປທາງ ປ່ າ ດົ ງ ແລະ ທາງ ດີ ນ ແ ດ ງ ໄດ້ສະດວກ.

ໄອເດຍດີສຸດຍອດເລີຍນໍ້ ນຳໃຊ້ລົດໄຖເດີນຕາມຂົນ ຢ າ ບ້ າ

ໃນວັນທີ 25 ມີນາ 2022 ເວລາ 1:00 ໂມງ ກາງຄືນ ເຈົ້າ ຫນ້າທີ່ທະຫານຊາຍແດນ ແຂວງຈຳປາສັກ ສະ ກັ ດ ລົດໄຖນາເດີນຕາມ ຈຳນວນ 3 ຄັນ, ທີ່ກຳລັງຂົນສົ່ງ ຢ າ ເ ສ ບ ຕິ ດ ຈຳນວນຫລາຍ ຂ້າມໄປຊາຍແດນປະເທດກຳປູເຈຍ

ໃນເວລາກັກລົດ ຂະບວນການຄ້າຂາຍ ຢ າ ເ ສ ບ ຕິ ດ ອາໄສຄວາມ ມື ດ ຫລົ ບ ຫນີ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດຖ້າມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຈະລາຍງານຕາມທີຫລັງ.

ທີ່ມາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.