ສະອອນແທ້.!!!ເປັນຮອດຜູ້ຈັດການ ຫັນມາລຽງຫອຍເປັນອາຊິບແລ້ວຈົນບໍ່ກັບໄປເຮັດວຽກຕໍ່ອິກແລ້ວ ລ້ຽງງ່າຍສະບາຍ

ຫອຍເປັນສັດນ້ຳທີລ້ຽງງ່າຍສາມາລ້ຽງໃນບໍ່ດິນ ຫຼື ບໍ່ຊີມັງໄດ.

ຈາກການລ້ຽງຫ້ອຍຂອງ ผจก.แว๋คนสวยเลี้ยงหอย ໄດ້ບອກກັບເຮົາວ່າໄດ້ນຳເອົາຫອຍທີ່ຕົນລຽງນັ້ນມາຕາມທົ່ງນາຫາໄດ້ມາກະປອຍປະໄວ້ຈົນຫອຍໄດ້ຂະຫຍາຍພັນເປັນວົງກວ້າງ.

ແຕ່ຖ້າເປັນຫອຍພໍ່ພັນແມ່ພັນແມ່ນຈະມີອາຍຸຢູ່ປະມານ 3 ເດືອນ ກໍ່ສາມາດນຳມາເປັນພໍ່ພັນແມ່ພັນໄດ້ແລ້ວ.ໃນການອອກລູກນັ້ນຫອຍຈະອອກລູກ 2 ອາທິດ ຕໍ່ເທຶ່ອ.

ອາຫານຫອຍທ່ານຈະໃຫ້ປະເພດໃບໄມ້,ຕົ້ນແໜ່ແດງ,ຜັກຕົບ.ຕົນດອກບົວ.

ໃນການອາໃສຂອງຫອຍແມ່ນຈະມີກະເບືອງໄວ້ໃຫ້ຫອຍເກາະ ແລະ ຈະສາມາດ ເກັບກ່ຽວໄດ້ງ່າຍ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.