ແຊຮບອກຕໍ່ ອັນນີ້ແມ່ນເຄືອປະສົງ ເປັນປົວກະເພາະເດີ່ພີ້ນ້ອງ ໃຜທີ່ເຈັບກະເພາະ ກິນເຂົ້າບໍຕົງເວລາລະເຈັບ ລອງເລີຍ.

ແຊຮບອກຕໍ່ ອັນນີ້ແມ່ນເຄືອປະສົງ ເປັນປົວກະເພາະເດີ່ພີ້ນ້ອງ ໃຜທີ່ເຈັບກະເພາະ ກິນເຂົ້າບໍຕົງເວລາລະເຈັບ ລອງເລີຍ.

 

ຈາກໂພສຢາພຶ້ນເມຶອງ ໄດ້ໂພສວ່າ:  ຢາພື້ນເມືອງ, ປົວກະເພາະເດີ່ພີ້ນ້ອງ.

ໃຜທີ່ເຈັບກະເພາະ ກີນເຂົ້າບໍຕົງເວລາລະເຈັບ ກະລອງໄປຊອກມາຕົ້ມໃສ່ໄກ່ກີນເບີ່ງເດີ່. (ເຄືອປະສົງ)

#ແຊຮບອກຕໍ່

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Leave a Reply

Your email address will not be published.