ຈົບເກັມແລ້ວ.!!!ແຂວງສະຫວັນນະເຂດອອກແຈ້ງການຫ້າມ​ເປີດ​ຄາຣາໂອເກະ, ບັນເທີງ, ບໍລິການ​ເຄື່ອງດື່ມ​ທາດ​ເຫລົ້າ, ເສບດົນຕີສົດ,​ ປາຕີໂຟມ, ຕັ້ງບູດເບຍ, ສາດນໍ້າເທິງຖະໜົນ…

ແຈ້ງການ​ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກ່ຽວກັບ​ມາດຕະການ​ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ​ ແລະ. ແກ້ໄຂການລະບາດໂຄວິດ-19
ໃນໄລຍະປີໃໝ່ລາວແມ່ນຫ້າມ​ເປີດ​ຄາຣາໂອເກະ, ບັນເທີງ, ບໍລິການ​ເຄື່ອງດື່ມ​ທາດ​ເຫລົ້າ, ເສບດົນຕີສົດ,​ ປາຕີໂຟມ, ຕັ້ງບູດເບຍ, ສາດນໍ້າເທິງຖະໜົນ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.