ເຫດ ມີຜູ້ຖືກຍິງ ເສຍຊີວິດ.

!ເຫດ ມີຜູ້ຖືກຍິງ ເສຍຊີວິດ.

ລາຍງານການເສຍຊີວິດຂອງ ທ້າວດົງອາຍູ 40 ກວ່າປີ ປະຊາຊົນບ້ານດອນຮຽງ ເມືອງໝື່ນ

ແຂວງວຽງຈັນເສຍຊີວິດຢູ່ບໍລິເວນຫວ້ຍຮຽງ(ບ່ອນຂ້າມຫ້ວຍທີ1)ຖືກຍິງເສຍວິດຄາລົດວີໂກ(ສີຂາວ)

ເລກທະບຽນລດ1116ກຳແພງນະຄອນຝສາເຫດຄາດວ່າຂັດແຍ່ງທາງທູລະກິດຜິດກົດໝາຍຖືກຍິງດ້ວຍອາວຸດປືນບໍ່ຮູ້ຍີ່ຫໍ້(ຊະນິດ)

ຈຳນວນ3ລູກເຂົ້າທາງຂ້າງ2ລູກເຂົ້າຫົວ1ລູກເວລາປະມານ15:00ໂມງທີເຫັນຜູ້ກ່ຽວເສຍຊີວິດໃນລົດ

ປັດຈຸບັນສົບຂອງຜູ້ກ່ຽວຍັງຢູ່ປະຈຳທີ່(ບໍ່ທັນເຄື່ອນຍ້າຍ)

…..

….

….

Leave a Reply

Your email address will not be published.